FINQUES Lorda SL

ASSEGURANCES

· Multirisc de comunitats, llar

· Responsabilitat civil

· Incendi

· Assegurances generals

· Tramitació i seguiment d’informes de sinistre

· Cobrament d'indemnitzacions