FINQUES Lorda SL

PROPIETAT Vertical

· Gestió de patrimonis

· Lloguer de pisos, locals comercials, oficines i despatxos

· Publicitat i gestió comercial

· Contractes d'arrendament

· Gestió i registre de fiances i avals

· Cobrament de lloguers, augments i repercussions

· Gestió de tributs

· Reclamació judicial

· Manteniment de l'immoble