FINQUES Lorda SL

Altres serveis

· Gestions al Registre de la Propietat

· Gestions en organismes públics (ajuntaments, cadastre)

· Nòmines i Seguretat Social

· Formalització de contractes de treball

· Elaboració de quitances i liquidacions

· Certificats de seguretat, solidesa

· Certificats energètics

· Cèdules d'habitabilitat

· Inspecció tècnica de vivendes (ITV)

· Rehabilitació i reformes en general